Beskrivelse av turløypen "Øvra Foravatn"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Øvra Foravatn

 

Turkart: (Fylles ut av Bjerkreim kommune)

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og går til Øvra Foravatn/Buerskog, retur samme vei.

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien. Dersom en ønsker å gå motsatt vei så kan parkering på Hegrestad benyttes. Følg da veien mot Ogna til du møter merkingen som går sørover.

 

Merking: Stien er merket med rødt

 

Gradering: Blå – middels tur

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

Tidsbruk: 3 timer

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

Turomtale: Følger stien til Vestlandske Hovedvei. 200 meter mot Ogna så tar stien ut i terrenget. Over flaten så begynner første stigning. Nå går det oppover ett stykke. Etter stigningen så er terrenget lett kuppert med myr og lerkeskog om en annen frem til stikryss..

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en del av ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen.

 

 

Historie: Første del av stien er kjent for lokalbefolkningen i lange tider, og følger anleggsvei for vannledningen til Hellvik i begynnelsen. Deretter går stien i åpent terreng med lett stigning. Ender på den gamle hovedveien øst-vest som er full av historie. I stigningen vil en se rester etter gammel ferdavei. Øvra Foravatn er vannkilden til Hellvik i dag.

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening