Turbeskrivelser

Av Kristin Svendsen
30. sep. 2011
Beskrivelser av en rekke turløyper på Hellvik og i omegn er nå publisert på hjemmesiden.

Arne Havsø har merket og laget beskrivelser av en rekke turløyper her på Hellvik. Et sammendrag av disse beskrivelsene, samt kart, vil også bli hengt opp på en infortavle i Lunhulen.

I noen tilfeller er ikke beskrivelsene helt fullstendige enda, spesielt i forhold til kartplassering, men det skal være mulig å gå turene utfra den informasjonen som foreligger nå.

Velforeningen ønsker å motta bilder og/eller kommentarer fra de av dere som går turene, slik at turbeskrivelsene holdes oppdaterte. Vi håper at mange ønsker å benytte seg av disse flotte turmulighetene som Arne Havsø har lagt til rette for. Fortell venner, turister og andre turintresserte om turstiene på Hellvik og i omegn!

Det er også mulig å se turløypene i google maps.