Referat styremøte 02 - 2012

Av Kristin Svendsen
19. jun. 2012

 

Saksliste styremøte (02-12) Hellvik Velforening i Brunmyra

mandag 18. juni 2012 kl. 20

 

 

Forrige styremøte avholdt 26.3 2012

 

 

Tilstede: Tom Svendsen, Geirulf Vasvik, Kjetil Larsen og Kristin Svendsen

 

Frafall: Trude Wetteland og Ronny Svanes Helleren

 

 

Sak 16-2010 Infotavle v/Lunhulen

 

Styret ordner kart og turbeskrivelser til infotavlen.

 

Sak 9-2011 Gangsti v/jernbanebroen på R44

 

Innspill er sendt til kommunen, i form av forslag til regulering av ny trafikksikkerhetsplan.

 

Sak 1-2012 Informasjonsplakat til nyinnflyttede

 

Enkel informasjonsplakat henges opp på Joker.

 

Sak 4-2012 Søknad om gatelys fra Joker Hellvik til Hellvik Hus langs R44

 

Innspill er sendt til kommunen, i form av forslag til regulering av ny trafikksikkerhetsplan.

 

Sak 9-2012 Hellvik Hus og mulighet for fremtidige tomter/boligfelt på Hellvik

 

Mail er sendt, uten å få svar. Styret forsøker på nytt.

 

Sak 10-2012 Fortau/vei fra barnehagen til skolen

 

Velforeningen har fått svar fra kommunen. Fortauet skal ferdigstilles i perioden august-oktober. Styret foretar en ny henvendelse i saken for å høre foreløbig status.

 

Sak 11-2012 Gruslegge vei mellom "Hubroveien" og Lunhulen

 

Saken var et innspill via Facebook, og handler om å gjøre denne strekningen mer barnevognvennlig. Styret vil foreta befaring og forhøre seg med grunneier(e) for å vurdere mulighetene til å iverksette forslaget.

 

Sak 12-2012 Merking av utsatte kryss på Hellvik

 

Styret vil henvende seg til Statens Veivesen for å etterspørre bedre merking av kryss ved innkjørslene til Bedehus/skole og Hellvik Havn fra R44. Dette kan muligens bedre dagens situasjon hvor mange plasserer seg feil i veibanen.

 

Sak 13-2012 St. Hans

Velforeningen arrangerer som vanlig St. Hans på Urodden. Dugnad i forkant. Værforbehold. Styret ordner med båltillatelse, utstyr til bålbrenning og varme griller.