Brev til kommunen fra HVF

18 artikler i denne kategorien (Viser artiklene 1 - 15)

brev til komunen vedr rullering av kommuneplan_2006_08_23

Rullering av Kommuneplan.

Bjørn Carlsen( 17. mai 2007 )

Svar på forespørsel fra kommunen

Styret har svart på forespørsel fra kommunen om omregulering av Veien bo-og servicesenter til boligformål

Roger Rasmussen( 3. februar 2004 )

Forslag om nye turer til " på topp i Eigersund kommune "

Styret i velforeningen har sendt brev til miljøavdelingen i Eigersund kommune hvor vi foreslår to fjelltopper som nye turmål i Hellvikområdet

Roger Rasmussen( 29. april 2003 )

Søknad om støtte til opprustning av badeplasser

Brevet er en søknad om kommunal støtte til opprustning av badeplasser på Hellvik

Tor Rune Svendsen( 22. april 2003 )

Søknad om støtte til trafikksikkerhetstiltak

Brevet er en søknad om kommunal støtte til gatelys på strekningen Bedehuset-Åsatua-Stasjonen samt sikring mellom sykkel/gangsti og vei mellom skolen og bedehuset

Tor Rune Svendsen( 22. april 2003 )

Brev til rådmannen

Bygging av ny barnehage på Hellvik.

Roger Rasmussen( 1. mars 2003 )

Brev til rådmannen

Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik.

Roger Rasmussen( 1. mars 2003 )

Brev til ordføreren

Anmodning om ferdigstillelse av turvei mellom Hellvik - Egersund

Roger Rasmussen( 1. mars 2003 )

<< forrige side    neste side >>