Saksbehandling

2 artikler i denne kategorien

Lokalsenter på Hellvik

SAKSFRAMLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I EIGERSUND 9. SEPTEMBER 2002.
Som en del av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel, har formannskapet i Eigersund bedt om at ulike områder for lokalsenter på Hellvik blir vurdert. I denne prosessen har Hellvik velforening og befolkningen på Hellvik vært sentrale, og en har lagt stor vekt på lokal medvirkning. Etter et folkemøte på Hellvik i regi av Hellvik velforening valgte en lokalt å gå for et område i Marren som fremtidig område for et lokalsenter. Dette er også lagt til grunn for rådmannens innstilling.

Dag Kjetil Tonheim( 27. mars 2005 )

Framtidig organisering av bibilotektilbudet på Hellvik og Helleland

SAKSFRAMLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I EIGERSUND 21. OKTOBER 2002.

Målfrid Espeland( 1. mars 2003 )