Styret

35 artikler i denne kategorien (Viser artiklene 1 - 15)

Årsmøte og medlemsmøte avholdes...

...mandag 27.2 kl. 19.30 i Brunmyra

Kristin Svendsen( 26. februar 2012 )

Saksliste årsmøtet

Kristin Svendsen( 23. februar 2011 )

Årsmøte mandag 28. februar

Årsmøtet avholdes i Brunmyra mandag 28.2 kl. 19.30. Saker må være styret i hende innen 14.2.

Kristin Svendsen( 4. februar 2011 )

STYRE FOR 2009

Kontakt personer i 2009

( 16. oktober 2009 )

Kontakt informasjon 2008

Her finner dere link til styret for 2008, med tlf. nr og amil adresser.

Bjørn Carlsen( 10. juni 2008 )

Møtekalender

Thor-Inge Thrana( 18. mai 2008 )

Styre for HVF 2004

Bjørn Carlsen( 13. januar 2005 )

Årsmelding fra styret

Vedlagt følger årsmelding for 2003 som ble godkjent på årsmøtet i går.

Roger Rasmussen( 5. februar 2004 )

Protokoll for januar 2004

Vedlagt følger protokoll for januar 2004 med henvisning til alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart hos styrets leder.

Roger Rasmussen( 3. februar 2004 )

Protokoll for 2003

Vedlagt følger protokoll for 2003 med alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart av styrets leder.

Roger Rasmussen( 3. februar 2004 )

Protokoll for 2002

Vedlagt følger protokoll for 2002 med henvisning til alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart av styrets leder.

Roger Rasmussen( 3. februar 2004 )

Svar fra Hellvikssplitt A/S

Styret har fått muntlig svar fra Hellvikssplitt A/S vedrørende tidligere brev om steinstøv

Roger Rasmussen( 4. januar 2004 )

Årsmøtet i velforeningen blir avholdt 04.februar

Hellvik velforening avholder årsmøte i Brunnmyra onsdag 04. februar kl.19.30. Saker som ønskes behandlet må være levert styret innen onsdag 21.januar.

Roger Rasmussen( 30. desember 2003 )

Valgkomiteen er i gang

Valgkomiteen er i kveld samlet for å finne nye navn til styret i velforeningen. Valgkomiteen består av Thor Jakobsen, Kari Reinertsen og Olav Svendsen. Det skal velges ny leder og 3 nye styremedlemmer. Hverken Per Einar Gjermestad, Bente Karin Dirdal eller Roger Rasmussen tar gjenvalg. Det betyr at det bare er Inger Johanne Andreassen ( ikke på valg ) fra dagens styre som fortsetter neste år. Valgkomiteen ønskes lykke til med arbeidet.

Roger Rasmussen( 9. desember 2003 )

<< forrige side    neste side >>