Opplev Hellvik

6 artikler i denne kategorien

Følg med i fuglelivet på Hellvik

Dalane Lokallag av Norsk Ornitologisk Forening har en internettside, med adressen www.fugler.net/nofrog/dll. Der er det også meldinger og nyheter om fuglelivet på Hellvik.

I dag ble for eksempel 4 vadefugler av arten heilo observert på beitemarken ved Hellviksveien ("Veien").

Gustav Steensland( 2. august 2004 )

Fauna: fuglearter observert på Hellvik

Her er en liste over fuglearter observert siden 1996 av oss og andre fugleinteresserte. Listen er sortert alfabetisk.
Dersom du har sett andre arter, send oss gjerne en beskjed (epost: gustav.steensland@c2i.net).

Harald og Gustav Steensland( 15. november 2003 )

Fauna

Hellvik har et variert dyre- og fugleliv. Med sin beliggenhet har stedet en fin kombinasjon av biotoper (leveområder) som tiltrekker seg for eksempel mange ulike fuglearter. Vi ønsker å formidle aktuell informasjon om Hellviks fauna. Noen dyrearter er nå listet opp.

Redaksjonen( 4. november 2003 )

Turmuligheter

Hellvik har nå flere opparbeidede turveier og både merkede og umerkede stier. Her vil vi i første omgang nevne noen av mulighetene. Etter hvert tar vi sikte på å illustrere veier og stier med bilder og kart.

Redaksjonen( 12. oktober 2003 )

Badeplasser

Hellvik byr på badeplasser både i ferskvann og i sjøen.

Redaksjonen( 12. oktober 2003 )