Marren Båtforening

8 artikler i denne kategorien

Reg.plan for småbåthavnen

Se kart som viser reguleringsplanen for anlegget.
Vedlegg: illustrasjonsplan6.pdf ]

( 9. juni 2006 )

Vedtekter for Marren Båtforening

Vedtekter for Marren Båtforening vedtatt på Årsmøtet 01.03.2006

( 9. juni 2006 )

Marren Båtforening

En liten oppdatering fra lederen.

Bjørn Carlsen( 9. juni 2006 )

Tilbud om BÅTPLASS

HER FINNES DET PROSPEKT SOM BLE SENDT UT I POSTKASSENE I UKE 9.

Det ligger også ved kjøps kontrakt hvis det er behov for ny.

Det strømmer på med påmeldinger, så benytt muligheten nå før 1/4, da stiger prisen, og du er rimelig sikker på å få tildelt plass.

Det har kommet en del spørsmål vedr. størrelsen på årskontigent, og slik vi kan se det pr. nå vil denne ligge på mellom 1200-1500,- pr. år. Dette beløp er det imidlertid styret som vedtar selv for hvert år, og skal dekke faktiske drifts utgifter for anlegget.

Bjørn Carlsen( 9. juni 2006 )

Leie kontrakt for Marren Båtforening

Her finner du leie kontrakt for åremåls leie av plass i Marren Båtforening.

Åpne filen, og finn formularet.

Bjørn Carlsen( 9. juni 2006 )

Drifts regler for Marren Båtforening

Her finner du drifts regler for Marren Båtforening.
Åpne fila så finner du reglene som ble vedtatt på stiftelses møtet 06.06.2006.

Bjørn Carlsen( 9. juni 2006 )