Tiltak

22 artikler i denne kategorien (Viser artiklene 16 - 22)

Hva vil vi med Velforeningen?

Hva ønsker folk på Hellvik at Velforeningen skal jobbe med ?

( 31. oktober 2009 )

St.Hans fest på Urodden i Breiavik

På mandag 23.juni kl.18.00 arrangerer velforeningen St.Hans fest for hele familien på Urodden i Breiavik.Vedlagt følger løpeseddel som leveres ut i alle postkasser på Hellvik i disse dager

Roger Rasmussen( 12. juni 2003 )

Dugnad på badeplassen i Lunhulen 2. juni

Velforeningen er godt i gang med dugnaden i Lunhulen, og den 2. juni var flere med og tok et tak. Se bildet Tor Rune Svendsen har sendt inn.

Redaksjonen( 12. juni 2003 )

St.Hans på Urodden

Hellvik Velforening arranger St.Hans på Urodden i Breiavik mandag 23.juni kl.18.00

Roger Rasmussen( 1. juni 2003 )

Påminnelse om dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet

Det blir dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet mandag 26.05 kl.20.00

Roger Rasmussen( 25. mai 2003 )

Badeplasser

HVF vedtok på medlemsmøtet den 03.09 å opprette en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene til å oppgradere noen av badeplassene på Hellvik. De mest aktuelle badeplassene synes foreløpig å være ved Hellviksvatnet, Kvitingsvatnet, Krotjødne og muligens en ny badeplass i Hellvik havn. Arbeidet vil bli utført i samarbeid med grunneierne. Ansvarlig for denne arbeidsgruppen er Gunn Karin Stapnes.

HVF trenger flere engasjerte medlemmer i de to arbeidsgruppene. Ta kontakt med de ansvarlige og bli med på dugnadsarbeidet.

Innsendt av Roger Rasmussen 11. september 2002

Roger Rasmussen( 1. mars 2003 )

Gatelys

HVF har en arbeidsgruppe som skal vurdere mulighetene for å montere gatelys på ulike mørklagte veistrekninger på Hellvik. De veistrekningene som foreløpig er vurdert som de mest aktuelle er:

* Fra butikken til krysset Hellviksveien/Trosavigveien ( Marren )
* Marren - Asserodden - Marbotnen
* Bedehuset - Åsatua - Stasjonen

Arbeidsgruppen består pr. 11.09 av: Charles Svendsen, Allan Svendsen og Bjørn Carlsen. Tor Rune Svendsen er styrets kontaktperson.

Innsendt av Roger Rasmussen 11. september 2002

Roger Rasmussen( 1. mars 2003 )

<< forrige side    neste side >>