Diverse

32 artikler i denne kategorien (Viser artiklene 16 - 30)

Ikke lenger liv i nærkjøp på Hellvik

Lørdag 6. september ble driften av "Jens Karlsen Eftf. Jostein Herredsvela kolonial" avsluttet. Se rapport med bilder.

Gustav Steensland (tekst og foto)( 7. september 2003 )

Justering av hovedsiden

På oppdrag fra HVF's leder Roger Rasmussen er debatt- og meldingsforumet "Sentrum" nå tatt bort. Etter innføring av ny programvare for web-publisering har "Sentrum" vært lite brukt. Dersom noen ønsker å nå ut med meldinger og synspunkter her på foreningens nettsted, kan det sendes epost til HVF v/Roger Rasmussen. Skriv til hellvik.velforening@c2i.net

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Bilder fra Sankthansfeiring på Urodden

Tor Rune Svendsen har sendt oss bilder fra en våt, men hyggelig feiring.

Redaksjonen( 29. juli 2003 )

Opplev Hellvik!

Vi har laget en ny spalte på hovedsiden. Etter hvert vil det komme linker til egne temasider om hva en kan oppleve på Hellvik.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Måneformørkelse sett fra Hellvik

Natt til 16. mai var det gode forhold for å observere den totale måneformørkelsen. Se bilder tatt fra Marraveien.

Gustav Steensland (tekst) - Harald Steensland (foto)( 30. mai 2003 )

Sølvkjede funnet ved Hellvik bedehus

Halskjedet, som ble funnet for et par dager siden, er i ekte sølv (925) og er ca. 25 cm langt og 5mm bredt. Det kan hentes hos LIVI kolonial.

Gustav Steensland( 26. april 2003 )

Skribent for Hellvik Bedehus

Ola Undheim vil komme med bidrag og meldinger på vegne av Hellvik Bedehus.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Mannskoret på Hellvik

Innbydelse til samtlige menn på Hellvik til å delta i "Hellvik Mannskor"

John Olav Solbakke( 24. april 2003 )

Konstituering av HVF's styre

Under "Om HVF" øverst på hovedsiden finner du linken til "Styre", hvor fordelingen av verv er presentert.

Gustav Steensland( 21. mars 2006 )

Hellvik Idrettslag blir med på hjemmesiden

Fra HVF's leder har det kommet melding om at Elisabeth Solbakke har fått oppgaven med å legge inn meldinger og informasjon på vegne av Hellvik Idrettslag. En egen nyhetskategori for idrettslaget er nå lagt inn på hovedsiden.

Gustav Steensland( 21. mars 2006 )

"Mannskoret"

Øvingen er i full gang og dirigenten har tro på et fint og spennende samarbeid med Hellviks egne røster.

Rino André Kolstø( 5. april 2003 )

Velforeningens historikk er oppdatert

Roger Rasmussen har sendt inn nye momenter til velforeningens historikk. Se "Om HVF" øverst på hovedsiden.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Hellvik skolekorps blir med som bidragsyter

Fra HVF's leder Roger Rasmussen har vi fått melding om at Hellvik skolekorps blir med som bidragsyter på dette nettstedet.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Hellvik Helselag er blitt ny bruker av nettsidene

Vidar Hadland vil formidle nyheter og meldinger fra Hellvik Helselag.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )

Nytt fra menighetskomiteen

John Magne Aas har påtatt seg oppdraget med å legge inn nyheter og meldinger fra Menighetskomiteen.

Redaksjonen( 21. mars 2006 )