Styret

35 artikler i denne kategorien (Viser artiklene 16 - 30)

Ingen planer om småbåthavn

Eigersund kommune har ingen konkrete planer om småbåthavn på Hellvik

Roger Rasmussen( 30. oktober 2003 )

Medlemsmøte i velforeningen

Hellvik Velforening arrangerer åpent medlemsmøte i Brunnmyra onsdag 05.november kl.19.30. Boligbygging på Hellvik vil være hovedtema. Nærmere informasjon følger senere.

Roger Rasmussen( 19. oktober 2003 )

Brev til Hellviksplitt A/S

Velforeningen har sendt brev til Hellviksplitt A/S hvor vi ønsker en dialog om hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere/fjerne problemer med steinstøv fra steinbruddet på Hegrestad

Roger Rasmussen( 12. oktober 2003 )

Brev vedrørende internettsidene

Velforeningen har sendt brev til bedehuset, barnehagen, skolekorpset og idrettslaget med frist til 1.november med å legge inn materiale på internettsidene

Roger Rasmussen( 12. oktober 2003 )

Neste styremøte i velforeningen

Neste styremøte avholdes tirsdag 14.10. Av aktuelle saker som skal behandles er planlegging av medlemsmøte(innspill om aktuelle saker mottas), organisering av Hellvikshelje i årene fremover, gatelys, ADSL m.m. Saker som ønskes behandlet på styremøte må være levert leder innen fredag 10.10.

Roger Rasmussen( 4. oktober 2003 )

Tor Rune Svendsen vil bli sterkt savnet

Det var med stor sorg styret i velforeningen mottok beskjeden om at Tor Rune Svendsen gikk bort fredag 12. september. Tor Rune ble valgt inn i styret ved stiftelsen av velforeningen i februar 2002 og hadde vervet som sekretær det første året. I 2003 var han nestleder. Tor Rune deltok i styrearbeidet i hele sykdomsperioden. Tor Rune gjorde en veldig god jobb for velforeningen. Han var en stor ressurs både for velforeningen og bygda og vil bli sterkt savnet.

Roger Rasmussen( 27. september 2003 )

Folkemøte på bedehuset

Hellvik velforening arrangerer i samarbeid med Eigersund kommune folkemøte om bygging av eldreboliger. Folkemøtet avholdes på bedehuset torsdag 11.09 kl.18.00

Roger Rasmussen( 8. september 2003 )

Nytt styremøte i velforeningen

Det avholdes et ekstraordinært styremøte i velforeningen tirsdag 02.09 kl.20.00. Eneste sak på sakslisten er planlegging av folkemøte på bedehuset torsdag 11.09 vedrørende bygging av eldreboliger.

Roger Rasmussen( 31. august 2003 )

100 medlemmer har ikke betalt årets kontingent

100 medlemmer har ikke betalt årets kontingent i velforeningen. Det betyr en inntektssvikt på kr 5 000,-.

Roger Rasmussen( 28. august 2003 )

Dugnaden på badeplassen ved Hellviksvannet er over

Dugnaden på badeplassen ved Hellviksvannet er over for denne gang. Det er på tide å takke alle dem som har bidratt til at dugnaden ble en suksess

Roger Rasmussen( 28. august 2003 )

Forespørsel om folkemøte i valgkampen

Velforeningen har sagt nei til å arrangere folkemøte i valgkampen

Roger Rasmussen( 20. august 2003 )

Velforeningens deltakere i ad-hoc gruppen er klare

Velforeningens deltakere i ad-hoc gruppen som skal arbeide sammen med SBBL for å få realisert omsorgsboliger på Hellvik er nå klare

Roger Rasmussen( 14. juli 2003 )

Omsorgsboliger - brev fra ordfører Marit Myklebust

Velforeningen har fått brev fra ordfører Marit Myklebust vedrørende omsorgsboliger på Hellvik

Roger Rasmussen( 8. juli 2003 )

Ny dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet

Det blir ny dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet ( Kreklingsslettå ) på Mandag 02. juni kl. 17.00

Roger Rasmussen( 28. mai 2003 )

Rådmannen foreslår å legge ned Hellvik Barnehage

Rådmannen foreslår i ekstraordinært møte i Formannskapet på mandag 26.05 å legge ned Hellvik Barnehage

Roger Rasmussen( 24. mai 2003 )